Monday, January 16, 2012

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร 2251

มีข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร 2251 มาฝากครับ แต่ตอนนี้ยังรวบรวมได้แค่บางส่วน จะพยายามเสาะหามาให้เพื่อนครูได้ดาวน์โหลดไปใช้ ให้ครบทุกชั้นทุกกลุ่มสาระครับ ..ขอบคุณที่ติดตาม :)
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร 2551 ชั้น ป.1ข้อสอบภาษาไทย วรรณคดี

ข้อสอบภาษาไทย หลักภาษา

ข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์

ข้อสอบสุขศึกษา

ข้อสอบ ดนตรี – นาฏศิลป์

ข้อสอบทัศนศิลป์

ข้อสอบการงานอาชีพ

ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อสอบภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร 2551 ชั้น ป.4ข้อสอบภาษาไทย วรรณคดี ป.4

ข้อสอบภาษาไทย หลักภาษา ป.4

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสุขศึกษา ป.4

ข้อสอบ ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.4

ข้อสอบทัศนศิลป์ ป.4

ข้อสอบการงานอาชีพ ป.4

ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4

ภาษาต่างประเทศ ป.4

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.1-6 (พร้อมเฉลย) ตามหลักสูตร 2551

มีข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาฝากอีกแล้วครับ พยายามรวบรวมมาเรื่อยๆ คอยติดตามกันนะครับ หรือใครมี หรือในเว็บไหนก็ส่งลิงก์มาบอกกล่าว แบ่งปันกันครับ :)